Finanse

Gospodarka Polska oraz Światowa na naszej stronie

Jak znalezc dobra lokate

Pomimo upływu lat lokaty bankowe wciąż pozostają jedną z najpopularniejszych form pomnażania oszczędności. Wbrew pozorom wybór dobrej lokaty nie jest jednak rzeczą łatwą. Przed podjęciem decyzji o założeniu lokaty, należy ...

rp_gospodarka2.jpg

Jak oszczedzac

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że oszczędzanie jest czymś więcej, niż tylko odkładaniem pieniędzy “na czarną godzinę”. Dzięki mądrym decyzjom pieniądze mogą same na nas pracować i pomnażać się. ...

rp_gospodarka29.jpg

Transakcje finansowe futures

Transakcje finansowe futures są zbliżone do transakcji typu forward, ponieważ podobnie jak te ostatnie, stwierdzają obowiązek jednej strony dostarczenia drugiej stronie instrumentów dłużnych w określonym przyszłym terminie. Różnią się jednak ...

rp_biznes28.jpg

Towarzystwa ubezpieczen na zycie

Pierwsze towarzystwo ubezpieczeń *na życie w Stanach Zjednoczonych (Presbyterian Ministers' Fund w Filadelfii) zostało założone w 1759 r. i nadal prowadzi swoją działalność. Obecnie istnieje około 2000 towarzystw ubezpieczeń na ...

rp_kredyty8.jpg

Jak oszczedzac

Posted by admin On Styczeń - 16 - 2016
rp_gospodarka29.jpg

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że oszczędzanie jest czymś więcej, niż tylko odkładaniem pieniędzy “na czarną godzinę”. Dzięki mądrym decyzjom pieniądze mogą same na nas pracować i pomnażać się. Jeśli interesuje nas szansa na szybki i duży zysk, dobrym pomysłem jest spróbowanie swoich sił na giełdzie. W takim przypadku musimy jednak liczyć się ze sporym ryzykiem, dlatego lepiej jest powierzyć swoje pieniądze maklerowi. W przeciwieństwie do giełdy lokaty bankowe i obligacje Skarbu Państwa gwarantują nam z góry określony, choć  [ Read More ]

Towarzystwa ubezpieczen na zycie

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_kredyty8.jpg

Pierwsze towarzystwo ubezpieczeń *na życie w Stanach Zjednoczonych (Presbyterian Ministers’ Fund w Filadelfii) zostało założone w 1759 r. i nadal prowadzi swoją działalność. Obecnie istnieje około 2000 towarzystw ubezpieczeń na życie, zorganizowanych w dwóch formach prawnych: w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (mutuals). Spółki akcyjne są własnością akcjonariuszy, podczas gdy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są od strony prawnej własnością posiadaczy polis. Jakkolwiek ponad 90% towarzystw ubezpieczeniowych działa w formie spółki akcyjnej, to największe towarzystwa (takie jak Prudential Insurance Company  [ Read More ]

Teoria podazy pieniadza

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_finanse1.jpg

W czasie kiedy Fisher rozwijał swoją teorię popytu pieniądza, tym samym zagadnieniem zajmowała się grupa klasycznych ekonomistów w Cambridge w Wielkiej Brytanii, skupiona wokół Alfreda Marshalla i A.C. Pigou. Chociaż w wyniku prowadzonych badań otrzymali równanie identyczne z równaniem Fishera na popyt pieniądza (Md = kxPY), ich teoria różniła się znacznie od kluczowe wyłącznie poziom transakcji oraz instytucje, które determinują sposób, w jaki ludzie zawierają transakcje, ekonomiści z Cambridge zastanawiali się, na jaką ilość pieniędzy zgłosiłaby zapotrzebowanie jednostka przy określonych  [ Read More ]

Teoria ilosciowa

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_finanse10.jpg

Pogląd Fishera, według którego szybkość obiegu w krótkim okresie jest niemal stała, przekształca równanie wymiany w ilościową teorię pieniądza, która mówi, że dochód nominalny jest wyznaczany wyłącznie przez zmiany ilości pieniądza: kiedy podwaja się ilość pieniądza M, podwaja się również MxV, a zatem także Px Y, czyli wartość dochodu nominalnego. Aby zobaczyć, w jaki sposób zachodzi tego rodzaju zależność, załóżmy, że szybkość obiegu równa się 5, dochód nominalny wynosi początkowo 5 bln dol., a podaż pieniądza l bln dol. Jeśli  [ Read More ]

Tendencje do wiekszej niezaleznosci

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_gospodarka15.jpg

Jak wynika z przeprowadzonej analizy struktury i stopnia niezależności największych banków centralnych, najbardziej niezależny jest Bundesbank (na równi ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym), za którym zaraz podąża Rezerwa Federalna. Zgodnie z planami w 1999 r. zawiązana została europejska unia monetarna, swoją działalność rozpoczął również Europejski Bank Centralny, którego struktura jest zbliżona do struktury Systemu Rezerwy Federalnej, przy czym banki centralne wszystkich państw będą odgrywały rolę analogiczną do roli banków Rezerwy. Europejski Bank Centralny jest wysoce niezależny, w stopniu porównywalnym z Bundesbankiem;  [ Read More ]

System stalych kursow walutowych

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_ekonomia25.jpg

W systemie Bretton Woods zmiany kursów walutowych miały następować tylko w sytuacji „fundamentalnej nierównowagi” państwa, czyli ogromnych, utrzymujących się deficytów lub nadwyżek bilansu płatniczego. W celu utrzymania stałego kursu walutowego w państwie, które miało deficytowy bilans płatniczy i traciło rezerwy międzynarodowe, MFW pożyczał temu państwu rezerwy międzynarodowe, na które składały się kontrybucje państw członkowskich. Ponieważ to MFW dyktował pożyczającym państwom warunki kredytu, mógł zarazem wspierać wprowadzanie w tych państwach restrykcyjnej polityki pieniężnej w celu wzmocnienia ich waluty i wyeliminowania deficytów  [ Read More ]